1 timme kvar

2015-02-28 @ 12:05:11 | Allmänt
Sitter här i restaurangen i Kungsberget medans resten av familjen åker skidor. Mina korsbandsopererade knän höll helt enkelt inte för sorbetåkning, så resan blev kanske inte vad jag hoppats. 
Men blev en hyfsat trevlig kväll på en träkolsgrill i Gävle igår, och hotellet Hotel Aveny var riktigt prisvärt.
 
Läst igenom de senaste artiklarna i Pokermagazine skrivna av Lina och Mauritz.
Precis som andra så slås man av att de väljer andra kanaler än Pokerförbundets, men jag antar att det beror på att de skriver detta som privatpersoner och inte som representanter för styrelsen.
 
Kan ju inte vara med på mötet idag, och hade hoppats på livestream, men tydligen var det inte ok från förbundets sida. Förstår inte varför det lägga energi på att stoppa sådana initiativ, märklig inställning om man tycker att transparens är bra.
 
Jag får istället följa @WonderbaumJr på Twitter, men jag är orolig för att det kommer att lämnas ut information på årsmötet som jag inte får ta del av eftersom jag inte är där. Jag var på förra årsmötet och vet att man då får veta mycket mer än vad som sedan kommuniceras ut. 
 
Fått en del frågor om Per Capsulam-beslutet, där det påpekas att en majoritet krävs och att det inte finns någonting i stadgarna om att ordföranden har utslagsröst. Jag kan inte heller hitta något om detta vilket skulle betyda att det för en ny styrelse finns en möjlighet att riva upp beslutet OM de finner det rätt.
 
Vill återigen poängtera att jag inte är emot att lägga ut SM. Det kan vara ett billigt sätt för förbundet att få fart på SM så att det når samma höjder som de Norska Mästerskapen. Det kan till och med visa sig vara genialt. Att ge någon fria händer att bygga upp SM med en morot i form av pengar kan mycket väl vara det bästa. Jag har heller inget emot om det skulle råka göra ägarna av Pokerevent till mångmiljonärer på kuppen ( något jag själv inte tror är så troligt) för om de lyckas, så har de byggt upp något åt förbundet som ingen trott vara möjligt. Tittar man på vad förbundet hittills tjänat på SM, bortsett från i år så är det inte speciellt stora pengar, och skulle det fortsätta på samma sätt utan att växa så det ok pengar att försaka för att vara säker på att få ett bra SM. För jag håller med Mauritz, att när det kommer till kritan så bryr sig spelarna inte om vem som anordnar SM. Bara det blir bra. Som medlem i Pokerförbundet och intresserad av att poker blir större i Sverige kan det faktiskt spela roll, men försiktigt positiv alltså.
 
MEN oavsett så ska inte ett sådant beslut forceras igenom på detta sätt. Det ska förankras bland styrelse och medlemmar. Tråkigt att ordföranden blev sjuk, förstår att det försenar, men då måste det få bli ett par veckor försenat. Det känns så onödigt. Medlemmarna och hela styrelsen måste veta att avtalet konkurrensutsatts. 
Hade en enig styrelse röstat för hade vi varit i ett helt annat läge nu.
 
Visst, håll detaljerna i avtalet hemliga om ni måste av förhandlingsskäl, men släpp resten offentligt. Nu spekuleras det, en massa konspirationsteorier förs fram och det tar energi och fokus från det viktiga. Istället för att ha kvar en ganska intakt styrelse som stod bakom avtalet, så får vi nu en nästan helt ny som får den här diskussionen i knät. Antagligen åtminstone om valberdningens förslag röstas igenom av årsmötet. 
 
Det har varit en hel del argument för att det inte går att bygga ett bättre SM om det ska göras ideellt, men jag har fortfarande inte fått svar på frågan om varför SM-generalen inte avlönades när förra årsmötet sagt att det skulle vara ok? Det kanske gjort det enklare och mindre smärtsamt att lägga tid på SM.
 
Kanske är förra styrelsens förtroende förbrukat i och med hanteringen av efterspelet efter SM och forcerandet av avtalet, vilket är synd på vad som skulle kunna ses som en nystart. 
 
1 timme kvar till start, frågan är om det är Kalla eller årsmötet som drar mest.
 

Jag kan inte vara där, men jag hoppas ändå få svar

2015-02-26 @ 23:36:00 | Allmänt
Hade sett fram emot årsmötet på lördag, men barnen har sportlov och enda chansen att få åka skidor är på fredag och lördag så jag prioriterar det. MEN...
 
Jag vill naturligtvis ha svar på en del frågor även om jag inte går på årsmötet, så jag hoppas att andra undrar samma sak som jag och att någon rapporterar från årsmötet.
 
Jag undrar naturligtvis mest om avtalet som Svenska Pokerförbundet skrivit med PokerEvent.
 
Dels har jag frågor om hur beslutet togs, dels har jag frågor om hur avtalet ser ut. Vi börjar med mina frågor kring beslutet och vad som ledde fram till detta.
 
Vad gäller beslutet att fråga PokerEvent att inkomma med ett förslag, togs detta beslut i samråd med styrelsen eller av ordföranden själv?
 
Vilka andra än PokerEvent tillfrågades? Lämnade andra in förslag eller var alla andra ointresserade?
 
Visste styrelsen/ordförande vilka valberedningen skulle föreslå som styrelse när förfrågan gjordes och spelade det någon roll för beslutet att sälja ut SM?
 
Det har sagts att det är omöjligt att arrangera ett SM helt ideellt och en av anledningarna som angetts till varför PokerEvent tillfrågades var att det inte fanns möjlighet att ersätta de personer som lägger ner tid. Vid förra årsmötet togs beslut om att detta skulle vara möjligt. Varför har styrelsen inte utnyttjat denna möjlighet? Varför tillfrågades PokerEvent när denna möjlighet fanns?
 
Varför var det tvunget att ta beslutet att sälja SM till en extern part när det bara var drygt en månad kvar tills dess att den ny styrelse skulle väljas? Kunde man inte väntat?
 
Fanns det inga tveksamheter att ta beslutet att sälja ut SM i en styrelse där majoriteten flaggat för att de inte skulle ställa upp för omval?
 
Med tanke på hur tidigare styrelser kritiserats för sina beslut att engagera sittande styrelseledamöters bolag för förbundets räkning, tvekade styrelsen aldrig om att be en sittande styrelseledamot att komma med ett förslag om att arrangera SM under den närmaste tre åren?
 
Styrelseledamoten som driver PokerEvent skulle naturligtvis inte rösta p.g.a, jäv, fanns det funderingar om det fanns andra ledamöter där jäv kunde vara ett problem?
 
Finns det andra styrelseledamöter än den styrelseledamot som driver Poker Event som eventuellt skulle kunna få ekonomisk vinning av beslutet?  Har det tidigare funnits affärsförbindelser mellan PokerEvent och någon sittande styrelseledamot?
 
Kommer någon av de sittande styrelseledamöterna förutom den styrelseledamot som driver PokerEvent att vara iblandade på något sätt i att arrangera SM de kommande tre åren?
 
Varför skrev styrelsen på ett sekretessavtal vad gäller avtalet med PokerEvent? Om det inte fanns andra intressenter varför kunde inte avtalets innehåll redovisas för medlemmarna förutom de delar som skulle kunna försvåra förhandlingar med samarbetspartners?
 
Varför valde styrelsen att skriva avtal med PokerEvent trots att det endast var ordförandens utslagsröst som fällde avgörandet?
 
Varför fick jag och andra först veta att årsmötet skulle få säga sitt om avtalet innan det antogs, bara för att senare få reda på att det redan var underskrivet och klart? 
 
Innan jag fortsätter med resten av mina frågor vill jag göra klart att jag förstår om några av ovanstående frågor kan tyckas insinuera oegentligheter. Det kan vara att de gör just det, men det är frågor som jag själv funderat över och många av frågorna har jag fått från andra när jag diskuterat avtalet med dem. Bättre att de ställs rakt ut än att det knorras och gnälls bland medlemmarna i tysthet för det gynnar inte förbundet.
 
Nu till frågorna om hur avtalet med PokerEvent ser ut:
 
Hur ser ersättningsmodellen ut för förbundet?
 
Vad är förbundets för ansvar vad gäller arrangerandet av SM? Vad är PokerEvents ansvar?
 
Kan förbundet säga upp avtalet och i så fall när, hur och varför?
Kan PokerEvent säga upp avtalet och i så fall när, hur och varför?
 
Vad är detta avtals fördelar framför att låta nästa styrelse arrangera SM?
 
Vad räknar PokerEvent med för intäkter om SM har 200 spelare? 400 spelare? 1000 spelare?
 
Vad räknar PokerEvent med för deltagarantal i SM de närmaste tre åren?
 
Jag har också en del frågor om förra årets verksamhetsberättelse och årsredovisning:
 
Hur stort är medlemsantalet? Skillnader finns mellan verksamhetsberättelsen och de belopp som redovisats i årsredovisningen.
 
Varför går årets SM med förlust trots att deltagarantalet är ungefär detsamma som föregående år?
 
Ordföranden har påstått att en ny styrelse inte skulle klara av att arrangera ett SM oavsett vem som sitter i den.
Känns det inte fel att på förväg döma en icke vald styrelse, speciellt efter att senaste SM inte gick med vinst?
 
Återigen, jag har förståelse om vissa av frågorna är känsliga, men de är uppriktiga, uppsåtet är inte ont och jag hoppas de kan besvaras så rakt och ärligt som möjligt av styrelsen.
 
Eftersom jag inte kan närvara själv inser jag naturligtvis att mina möjligheter att få mina frågor besvarade minskar betydligt och chansen att någon av mina motioner går igenom är mindre, men jag hoppas ändå att frågorna tas upp i någon eller annan form.
 
 
 
 
 
 
 

Någonting är konstigt del 2

2015-02-22 @ 11:56:12 | Allmänt
Reaktionerna på senaste inlägget lät inte vänta på sig, varken som kommentarer på bloggen eller på Twitter. En del konstruktiva... en del inte så konstruktiva. Jag väljer att ignorera de mer barnsliga inslagen.
 
Fick en kommentar från Lina Olofsson igår på bloggen, ni kan läsa den här:
http://rosjon.blogg.se/2015/february/nagonting-ar-konstigt-del-1.html#comment
 
Det som slog mig som mest överraskande var att Lina skrev att om det hade varit möjligt att avlöna någon som skötte SM så hade det inte varit nödvändigt att kontakta Pokerevent. Hon hade själv lagt flera förslag om detta som inte godkänts av årsmötet. Men det var ju precis det vi gjorde förra året. Vi gav förbundet möjlighet att ta in pengar för att t.ex. arvodera de som jobbade med SM. Det var till och med någon som reserverade sig mot stämmans beslut.
 
Detta är en fråga som kommit upp om och om igen när jag pratat med gamla och nuvarande styrelsemedlemmar eller bar medlemmar som uttrycker sina åsikter. Vissa anser att förbundet ska drivas ideellt för trovärdighetens skull, för att förbundet faktiskt ska kunna anses oberoende, vissa anser att det är omöjligt att i längden göra det bra om det inte finns någon möjlighet att avlöna någon. Årsmötet förra året kom fram till att arbetsbelastningen var så stor för anordnandet av SM att möjligheten till kompensation skulle finnas.
 
Nu verkar antingen beslutet ha glömts bort, eller så har styrelsen helt enkelt inte lyckats ta in pengar från partners för ändamålet.
Det saknas ett protokoll från ett styrelsemöte, de har enligt verksamhetsberättelsen haft 5 möten, 3 IRL och 2 på Skype. Men det finns bara fyra protokoll. Det protokollet är det som jag tidigare skrivit att det vore intressant att få läsa, då jag antar att det innehåller punkten när Pokerstars anbud på att få köpa SM förkastades av styrelsen. Jag vet inte, men det kan vara en anledning till att förbundet i år valde att arrangera SM utan huvudsponsor. Det gör det naturligtvis svårare att få in pengar utifrån om Sveriges största aktör inom onlinepokern inte är med på tåget i samma utsträckning.
 
Visionsdokumentet är också intressant att läsa även om det egentligen inte innehåller något nytt. Vad som är intressant är att jag alltid tyckt att det blir lite bakvänt. Den gamla styrelsen ska ta fram en verksamhetsplan som fastställs innan den nya styrelsen väljs in. Det går naturligtvis inte att lösa om man inte har två möten per år så att den nya styrelsen får tid på sig att ta fram en egen verksamhetsplan. Istället borde man kanske ha ett medlemsdirektiv som gäller ett antal år framåt och sedan får styrelsen planera sin verksamhet därefter. Gillar sedan årsmötet inte vart styrelsen styrt så behöver de ju inte ge styrelsen förnyat förtroende. Nu brukar iofs inte verksamhetsplanerna följas som om de vore lag så det kanske egentligen är en ickefråga.
 
Vidare till motionerna, 12 stycken till antalet, ovanligt många för att vara pokerförbundet.
Första motionen är en justering av ersättningsmodellen, en förenkling för att hela tiden slippa uppdatera sin policy. Inget att orda om som jag ser det.
 
Sen kommer mina tre motioner:
Först föreslog jag månatliga informationsbrev, styrelsen tror att det blir för betungande och förslår istället att de ska skickas ut kvartalsvis. För sällan tycker jag och det behövs verkligen skärpning på detta område. Nu finns dessutom tiden, vilket påpekats både i verksamhetsberättelsen och visionsdokumentet.
 
Jag föreslog sedan ett frirulle SM, vilket styrelsen förslår ska avslås då Pokerevent är ansvariga för SM.
När jag skrev motionen trodde jag fortfarande att det skulle vara en öppen fråga på årsmötet, det visar sig att jag trodde fel.
 
Min tredje motion handlar om klubbmedlemskap, ett sätt att knyta klubbarna närmre till förbundet.
Styrelsen föreslår att den avslås p.g.a. nuvarande lagstiftning. Jag köper inte det argumentet, om pokerförbundet anser att poker borde vara lagligt så bör det också visa att det stödjer de klubbar som finns. Att stödet finns om ej formaliserat borde redan vara tydligt då förbundet anordnat två stycken klubbkonferenser. Att formalisera det skickar en viktig signal.
 
Motion 5, en motion om att inför en grupp Seniora rådgivare, något Glimne skrivit om på Superbloggen.
Låter som ett styrelsemedlemskap light, utan ansvar men med insyn och rätt att påverka. Styrelsen gillar idén men vill välja konstellation själv och det ska finnas ett NDA och inga krav på transparens. Som jag förstod av Glimnes inlägg så skulle medlemmarna vara Ken Lennaard, Per Hildebrand och Chris Björin, så jag antar att motionen innehöll förslag på vilka som skulle ingå.
 
Motion 6 kräver en stadgeförändring, förslaget är att välja styrelsemedlemmar på två år i taget för att få kontinuitet. Kräver stadgeändring och 2/3 majoritet på årsmötet. Med tanke på att man knappt kan få någon att stanna kvar ett år så tror jag inte att det gör det lättare att hitta ledamöter till styrelsen. Men styrelsen föreslår bifall.
 
Motion 7 av Mattias Andersson föreslår ett sorts årligt pokerdebatt, styrelsen föreslår avslag men tar med sig idén till årets variant av konferens.
 
Motion 8 Websända årsmöten.
Styrelsen föreslår avslag men att man tittar på det till nästa år. Varför inte bara sätta upp en mobil på fast stativ och sända ut på Youtube?
 
Motion 9 Transparent medlemsregister
Styrelsen föreslår avslag för att undvika missbruk, antalet ska dock redovisas på hemsidan.
 
Motion 10 veckoblogg
Mer ambitiös variant på min motion.
Inte realistiskt anser styrelsen.
 
Motion 11 - Samarbete med CC om SM vartannat år.
Styrelsen föreslår avslag p.g.a dagens spelpolitiska situation, tror själv det vore kontraproduktivt.
 
Motion 12 PRAO-platser
Styrelsen föreslår avslag och jag med. Meningslöst
 
Ännu har inte valberedningen lagt upp sitt förslag på ny styrelse (de hoppades att det skulle kommit upp i torsdags) och har bara fått bekräftat av en person att han ställer upp. Mattias Andersson. Kanske får han äntligen sin styrelseplats. Undrar om han vet vad han ger sig in på.

Någonting är konstigt del 1

2015-02-21 @ 13:21:00 | Allmänt

Har nu varit tyst några veckor, inte haft lust när jag haft tid och tvärtom inte haft tid när jag haft lust. Annat har helt enkelt engagerat mer än bloggande. Men eftersom det nu varit tyst en lång stund riskerar detta inlägg att bli riktigt långt. Kanske får göra en Ken och dela upp det  i flera delar.

 

Jag vill börja med att tacka den som väckte mig när det blev paus på finalbordet i Söndagssteken. Jag hade min vana trogen somnat vid fem-i-pausen, men personen ringde och väckte mig. Så istället för att sova mig till en fjärde, femte plats fick jag möjligheten att spela och åkte på sjunde istället;)

 

Men nu tillbaka till varför jag både fått tid och lust att skriva igen. Häromdagen fick jag handlingarna inför årsmötet. De svar jag hoppades blev istället till ännu fler frågor.

 

Började med resultatet som precis somväntat var minus för året. Det hade ju Ordförande Lina O flaggat för i sin artikel i Poker Magazine, där hon förklarade att SM gick back.

 

Jag har fått höra en massa olika siffror av olika personer men egentligen inte fått en förklaring på varför och hur mycket. Den uppgift jag tror mest på är att det rörde sig om en oväntad kostnad för lokaler på 300 000 DKK. Något som tydligen alla styrelseledamöter som läst igenom avtalen missat.

 

I efterhand ska detta ha förhandlats ner till 160 000 SEK(?) vilket skulle kunna förklara att kostnaden för lokaler ökat från 37000 till 169000kr.  Men varför förklarar styrelsen inte detta bättre i årsredovisning och verksamhetsberättelsen? Jag har letat bland styrelseprotokollen, där finns referenser till förhandlingar men inga detaljer. Kanske är förhandlingarna ännu inte är avslutade och jag gissar att detta kommer att bli en rejäl goodwillförlust för Hotel Casino Marienlyst, att de försöker krama ur den sista skvätten pengar ur en ideell förening. De lär ju inte kunna räkna med att SM läggs där fler gånger och alla andra som funderar på att förlägga event där lär ju dra öronen åt sig. Ägs tydligen av samma ägare som Casino Copenhagen så även de lär ju få ta del av den dåliga reklamen.

 

 Jag har hittills försvarat den sittande styrelsen i SvePof mot dess belackare, tycker ofta att kritiken varit orättvis. Jag har tagit deras parti när vissa klagat på transparensen och öppenheten, men nu får jag ge mig. De som kritiserat styrelsen vad gäller öppenhet har helt rätt, jag har haft fel. Vet inte varför de inte prioriterat detta, jag hoppas, kanske naivt, att de inte förstått hur viktigt det faktiskt är. Men med tanke på att de lagt ner flera månaders heltidsarbete på att arrangera SM så kanske de borde lagt ner ett par timmar per månad på att informera medlemmarna om vad de hållit på med. Det skapar engagemang och en känsla av delaktighet samtidigt som det skapar uppmärksamhet om att det faktiskt är ett SM.

 

Uppgiften om att flera i styrelsen lagt ner flera månaders heltidsarbete verkar för mig som utomstående orimligt. Naturligtvis är det ett heltidsjobb under tiden eventet pågår och förberedelser innan, men att det skulle vara så tidskrävande som flera månaders heltid har jag svårt att förstå. Därmed inte sagt att det inte skulle vara ett tidskrävande uppdrag att anordna SM.

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att förbundet i år gick back 98 000kr, och med tanke på antalet spelare i SM är det verkligen anmärkningsvärt. Jag ska på årsmötet och jag hoppas jag får svaren där, men det är synd att inte mer info läggs ut på nätet där de flesta kan ta del av den istället för att bara föredras på årsmötet.

 

Andra frågor om årsredovisning och verksamhetsberättelse är medlemsantalet. 1171 st medlemmar ska förbundet ha haft 31 december 2014, men en minskning av medlemsavgifterna från 58100 till 44 403kr, det borde rimligtvis betyda snarare 444 medlemmar mot 506 året innan. Hur hänger det ihop? Tryckfelsnisse?

 

Hur ser avtalet med Poker Event ut och varför finns det ingen information om detta? Jag kan gissa mig till en del från styrelseprotokollen och har sökt info hos olika styrelsemedlemmar men bilden är inte klar. Det borde gå att redovisa mer utan att störa eventuella pågående förhandlingar.

 

För några veckor sedan lät det som om årsmötet skulle få säga sitt om beslutet att sälja SM under tre år till en extern leverantör. Det var en god idé, speciellt då det var avgående ordförandes utslagsröst som faktiskt fällde avgörandet. För Pokerevent vore det naturligtvis en risk att årsmötet skulle säga nej och att de i så fall lagt ner en hel del förberedelsearbete i onödan. Å andra sidan om detta är ett bra avtal för förbundet så borde det inte vara några problem, det hade dessutom funnits tid att förankra avtalet hos medlemmarna innan årsmötet.

 

Nu blir det bara ett exempel på hur man inte ska hantera en utförsäljning av ett förbunds största flaggskepp till en sittande styrelseledamot.

 

Redan innan ordföranden går ut med en förfrågan så bör denne se till att ha en samsyn inom styrelsen. Att det faktiskt är en bra idé att sälja ut SM. Det verkar de uppenbarligen inte ha haft.

 

Först när styrelsen var överens borde man gått ut med en förfrågan och gjort detta öppet. Inte för att jag tror att fler hade hört av sig med anbud, men en del frågor och spekulationer om upphandlingen hade kunnat undvikas.

 

Att istället göra tvärtom, lägga omröstningen strax innan årsmötet, samtidigt som de styrelseledamöter som röstade för förslaget redan annonserat att de inte ställer upp för omval, skadar förtroendet för förbundet och den sittande styrelsen.  Om en styrelse tar ett sådant beslut borde åtminstone de som röstade för ställa upp för omval och ta konsekvenserna av sitt beslut.